Załóż konto i zaloguj się, aby
korzystać w pełni z serwisu:

Platforma ODR

PLATFORMA ODR

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej Wydawnictwa C.H.Beck, pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować to .