Załóż konto i zaloguj się, aby
korzystać w pełni z serwisu:

Prawo konsumenckie

  • Test z ustawy z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim  (32)  Rozwiąż test
  • Test z ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (57)  Rozwiąż test
  • Test z ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (19)  Rozwiąż test
  • Test z ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (12)  Rozwiąż test
  • Test z ustawy z 23.9.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich  (19)  Rozwiąż test
  • Test z ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta  (36)  Rozwiąż test