Pakiet testów: Doradca podatkowy

Nowy wykaz pytań do egzaminu!

Zbiór testów przygotowujących do zdania egzaminu na doradcę podatkowego. Pakiet zawiera zestaw pytań opracowanych zgodnie z najnowszą uchwałą Nr 4/VIII/2023 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 28.4.2023 r.

Autorami w zakresie wskazania prawidłowej odpowiedzi i podstawy prawnej w testach są Mariusz Jabłoński i Patryk Piotr Smęda.

Testy są na bieżąco aktualizowane w zakresie podstaw prawnych przepisów będących podstawą do odpowiedzi. Należy zwrócić uwagę na objaśnienia/komentarze pojawiające się pod pytaniami, które dotyczą aktualności pytania lub przepisu.

Każde z pytań testowych zawiera właściwą podstawę prawną lub objaśnienie, które pozwalają na udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne.

W trybie Egzaminu liczone są także punkty ujemne w celu praktycznej symulacji egzaminu.

W trybie Egzaminu punkty liczone są według schematu obowiązującego na egzaminie: za pytanie, na które udzielono błędnej odpowiedzi otrzymuje się - 1 punkt, za odpowiedź prawidłową +2 punkty, a za pytanie pominięte 0 punktów.


Wybierz swój dostępJEDEN MIESIĄC
 

99.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
TRZY MIESIĄCE
66.66 PLN / MIESIĄC

199.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PLAN ROCZNY
25.00 PLN / MIESIĄC

299.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
JEDEN MIESIĄC
 

99.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
TRZY MIESIĄCE
66.66 PLN / MIESIĄC

199.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PLAN ROCZNY
25.00 PLN / MIESIĄC

299.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA

Zdaj egzamin ucząc się z nami testów


Ucz się na komputerze lub aplikacjach na iOS i Android Odpowiadaj na pytania oparte o publikacje C.H. Beck Wykorzystaj plan nauki aby uczyć się efektywniej

Zdaj egzamin ucząc się z nami testów


Ucz się na komputerze lub aplikacjach na iOS i Android
Odpowiadaj na pytania oparte o publikacje C.H. Beck
Wykorzystaj plan nauki aby uczyć się efektywniej
Skorzystaj z Testów Prawniczych i uzyskaj dostęp do:

  • Aplikacji umożliwiającej rozwiązywanie testów na komputerze i urządzeniach mobilnych, również w trybie offline.
  • Szczegółowych statystyk umożliwiających analizę rozwiązanych testów.
  • Planu powtórek opartego na udowodnionych naukowo zasadach utrwalania wiadomości w pamięci długotrwałej.
  • Unikalnych funkcjonalności m.in. różnych trybów nauki, możliwości układania własnych testów oraz ich importowania i eksportowania, zapisu ulubionych pytań.
  • Bazy podstaw prawnych z systemu Legalis.
  • Możliwości wyboru poszczególnych ustaw i dziedzin do nauki.


Przetestuj gratis funkcje aplikacji!
Skorzystaj z darmowego nielimitowanego dostępu do testu z Konstytucji! Wypróbuj tryb nauki i egzaminu na komputerze lub smartfonie.
Pełna synchronizacja między wersjami – ucz się na komputerze i smartfonie
Ucz się w dwóch trybach – nauki i egzaminu
1605 pytań aktualizowanych na bieżąco
Korzystaj z podstaw prawnych z systemu informacji prawnej Legalis
Twórz własne testy i rozwiązuj je
Powiadomienia mailem i w aplikacjach
Pobierz aplikację

Wykaz ustaw / Dodatkowe informacje


Zakres tematyczny pakietu:
Dział I - Źródła prawa i wykładnia prawa
Dział II - Analiza podatkowa
Dział III - Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
Dział IV - Materialne prawo podatkowe
Dział V - Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
Dział VI - Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
Dział VII - Prawo dewizowe
Dział VIII -...

Więcej…
PRZETESTUJ GRATIS


Sprawdź czy zdasz egzamin!
Nielimitowany darmowy dostęp do testu z Konstytucji. Wypróbuj tryb nauki i egzaminu na komputerze lub smartfonie.