Pakiet testów: Biegły rewident

Testy przygotowujące do zdania egzaminu na biegłego rewidenta. Pytania testowe zawierają trzy warianty odpowiedzi, a także aktualną podstawę prawną. Pytania testowe zostały przygotowane w oparciu o książki Wydawnictwa C.H.Beck i zostały opracowane na podstawie obserwacji egzaminów z lat poprzednich.  
Testy zostały opracowane na postawie m.in. pytań testowych autorstwa Mariusza Stepaniuka.
W trybie Egzaminu liczone są także punkty ujemne w celu praktycznej symulacji egzaminu.


Wybierz swój dostępJEDEN MIESIĄC
 

47.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
TRZY MIESIĄCE
26.66 PLN / MIESIĄC

79.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PLAN ROCZNY
>16.67 PLN / MIESIĄC

199.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
JEDEN MIESIĄC
 

47.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
TRZY MIESIĄCE
26.66 PLN / MIESIĄC

79.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PLAN ROCZNY
>16.67 PLN / MIESIĄC

199.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA

Zdaj egzamin ucząc się z nami testów


Ucz się na komputerze lub aplikacjach na iOS i Android Odpowiadaj na pytania oparte o publikacje C.H. Beck Wykorzystaj plan nauki aby uczyć się efektywniej

Zdaj egzamin ucząc się z nami testów


Ucz się na komputerze lub aplikacjach na iOS i Android
Odpowiadaj na pytania oparte o publikacje C.H. Beck
Wykorzystaj plan nauki aby uczyć się efektywniej
Aby zostać biegłym rewidentem nalezy:
 • korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończyć studia wyższe (postępowanie kwalifikacyjne możesz już zacząć w trakcie studiów) i władać językiem polskim,
 • odbyć praktykę i aplikację,
 • zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy,
 • złożyć ślubowanie.
Pełna synchronizacja między wersjami – ucz się na komputerze i smartfonie
Ucz się w dwóch trybach – nauki i egzaminu
6685 pytań aktualizowanych na bieżąco
Korzystaj z podstaw prawnych z systemu informacji prawnej Legalis
Twórz własne testy i rozwiązuj je
Powiadomienia mailem i w aplikacjach
Pobierz aplikację

Wykaz ustaw / Dodatkowe informacje


W pakiecie znajdują się testy z następujących ustaw: 
 1. Kodeks cywilny
 2. Kodeks karny skarbowy
 3. Kodeks pracy
 4. Kodeks spółek handlowych
 5. Konstytucja RP
 6. Ordynacja podatkowa
 7. Prawo bankowe
 8. Prawo dewizowe
 9. Prawo o stowarzyszeniach
 10. Prawo przedsiębiorców
 11. Prawo restrukturyzacyjne
 12. Prawo spółdzielcze
 13. Prawo upadłościowe
 14. Prawo wekslowe
 15. Prawo zamówień publicznych
 16. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze...

Więcej…

Wybierz swój dostępJEDEN MIESIĄC
 

47.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
TRZY MIESIĄCE
26.66 PLN / MIESIĄC

79.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PLAN ROCZNY
>16.67 PLN / MIESIĄC

199.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
JEDEN MIESIĄC
 

47.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
TRZY MIESIĄCE
26.66 PLN / MIESIĄC

79.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PLAN ROCZNY
>16.67 PLN / MIESIĄC

199.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PRZETESTUJ GRATIS


Sprawdź czy zdasz egzamin!
Nielimitowany darmowy dostęp do testu z Konstytucji. Wypróbuj tryb nauki i egzaminu na komputerze lub smartfonie.