Pakiet testów: Egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską


Pakiet zawiera zestaw pytań ogólnych i szczegółowych wraz z trzema wariantami odpowiedzi.

Pytania zostały opracowane zgodnie z wykazem ustaw wymaganych na egzaminie, ogłaszanym corocznie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Testy uwzględniają również pytania z egzaminów wstępnych na aplikację sędziowską i prokuratorską przeprowadzonych w ubiegłych latach.

Twój niezbędnik przed egzaminem!

Skorzystaj z Testów Prawniczych i uzyskaj dostęp do:

 • Bazy zawierającej ponad 9 000 pytań aktualizowanych na bieżąco.
 • Aplikacji umożliwiającej rozwiązywanie testów na komputerze i urządzeniach mobilnych, również w trybie offline.
 • Szczegółowych statystyk umożliwiających analizę rozwiązanych testów.
 • Planu powtórek opartego na udowodnionych naukowo zasadach utrwalania wiadomości w pamięci długotrwałej.
 • Unikalnych funkcjonalności m. in. różnych trybów nauki, możliwości układania własnych testów oraz ich importowania i eksportowania, zapisu ulubionych pytań.
 • Bazy podstaw prawnych z systemu Legalis.

Przetestuj gratis!

Skorzystaj z darmowego nielimitowanego dostępu do testu z Konstytucji! Wypróbuj tryb nauki i egzaminu na komputerze lub smartfonie.


Wybierz swój dostępJEDEN MIESIĄC
 

69.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
TRZY MIESIĄCE
46.66 PLN / MIESIĄC

139.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PLAN ROCZNY
20.00 PLN / MIESIĄC

239.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
JEDEN MIESIĄC
 

69.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
TRZY MIESIĄCE
46.66 PLN / MIESIĄC

139.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PLAN ROCZNY
20.00 PLN / MIESIĄC

239.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA

Zdaj egzamin ucząc się z nami testów


Ucz się na komputerze lub aplikacjach na iOS i Android Odpowiadaj na pytania oparte o publikacje C.H. Beck Wykorzystaj plan nauki aby uczyć się efektywniej

Zdaj egzamin ucząc się z nami testów


Ucz się na komputerze lub aplikacjach na iOS i Android
Odpowiadaj na pytania oparte o publikacje C.H. Beck
Wykorzystaj plan nauki aby uczyć się efektywniej
Rozwiązując testy można korzystać z wielu funkcjonalności pomocnych w efektywnej nauce. Aplikacja mobilna działa w systemach Android oraz iOS.
Pełna synchronizacja między wersjami – ucz się na komputerze i smartfonie
Ucz się w dwóch trybach – nauki i egzaminu
9803 pytań aktualizowanych na bieżąco
Korzystaj z podstaw prawnych z systemu informacji prawnej Legalis
Twórz własne testy i rozwiązuj je
Powiadomienia mailem i w aplikacjach
Pobierz aplikację

Wykaz ustaw / Dodatkowe informacje


 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 3. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 4. Prawo o prokuraturze
 5. Prawo o ustroju sądów wojskowych
 6. Ustawa o Sądzie Najwyższym
 7. Kodeks cywilny
 8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 9. Kodeks postępowania cywilnego
 10. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 11. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 12. Kodeks pracy
 13. Ustawa...

Więcej…
PRZETESTUJ GRATIS


Sprawdź czy zdasz egzamin!
Nielimitowany darmowy dostęp do testu z Konstytucji. Wypróbuj tryb nauki i egzaminu na komputerze lub smartfonie.