Pakiet testów: Egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską


Pakiet zawiera zestaw pytań ogólnych i szczegółowych wraz z trzema wariantami odpowiedzi.

Pytania zostały opracowane zgodnie z wykazem ustaw wymaganych na egzaminie, ogłaszanym corocznie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Testy uwzględniają również pytania z egzaminów wstępnych na aplikację sędziowską i prokuratorską przeprowadzonych w ubiegłych latach.

Twój niezbędnik przed egzaminem!

Skorzystaj z Testów Prawniczych i uzyskaj dostęp do:

 • Bazy zawierającej ponad 9 000 pytań, stale aktualizowanych.
 • Aplikacji umożliwiającej rozwiązywanie testów na komputerze i urządzeniach mobilnych, zapewniającej pełną synchronizację, nawet w trybie offline.
 • Szczegółowych statystyk, które pozwolą na dokładną analizę rozwiązanych testów.
 • Planu powtórek opartego na sprawdzonych naukowo zasadach utrwalania wiedzy w pamięci długotrwałej.
 • Unikalnych funkcji, takich jak różne tryby nauki, możliwość tworzenia własnych testów, ich importowania i eksportowania, oraz zapisywania ulubionych pytań.
 • Dostępu do baz podstaw prawnych z systemu Legalis, aby zapewnić kompleksowe wsparcie podczas nauki.

Przetestuj gratis funkcje aplikacji!

Skorzystaj z bezpłatnego, nielimitowanego dostępu do testów z Konstytucji! Przetestuj tryb nauki i egzaminu na swoim komputerze lub smartfonie. Dzięki temu będziesz mógł pogłębić swoją wiedzę na temat podstawowych zasad konstytucyjnych.


Wybierz swój dostępJEDEN MIESIĄC
 

69.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
TRZY MIESIĄCE
46.66 PLN / MIESIĄC

139.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PLAN ROCZNY
20.00 PLN / MIESIĄC

239.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
JEDEN MIESIĄC
 

69.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
TRZY MIESIĄCE
46.66 PLN / MIESIĄC

139.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
PLAN ROCZNY
20.00 PLN / MIESIĄC

239.99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA

Zdaj egzamin ucząc się z nami testów


Ucz się na komputerze lub aplikacjach na iOS i Android Odpowiadaj na pytania oparte o publikacje C.H. Beck Wykorzystaj plan nauki aby uczyć się efektywniej

Zdaj egzamin ucząc się z nami testów


Ucz się na komputerze lub aplikacjach na iOS i Android
Odpowiadaj na pytania oparte o publikacje C.H. Beck
Wykorzystaj plan nauki aby uczyć się efektywniej
Rozwiązując testy, można korzystać z wielu funkcjonalności, które pomagają w efektywnej nauce.

Aplikacja mobilna jest dostępna zarówno w systemie Android, jak i iOS, zapewniając wygodne korzystanie z testów prawniczych na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Dzięki temu możesz uczyć się w podróży, w drodze na zajęcia czy do pracy, wykorzystując każdą wolną chwilę do pogłębiania swojej wiedzy.
Pełna synchronizacja między wersjami – ucz się na komputerze i smartfonie
Ucz się w dwóch trybach – nauki i egzaminu
9803 pytań aktualizowanych na bieżąco
Korzystaj z podstaw prawnych z systemu informacji prawnej Legalis
Twórz własne testy i rozwiązuj je
Powiadomienia mailem i w aplikacjach
Pobierz aplikację

Wykaz ustaw / Dodatkowe informacje


 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 3. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 4. Prawo o prokuraturze
 5. Prawo o ustroju sądów wojskowych
 6. Ustawa o Sądzie Najwyższym
 7. Kodeks cywilny
 8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 9. Kodeks postępowania cywilnego
 10. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 11. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 12. Kodeks pracy
 13. Ustawa...

Więcej…
PRZETESTUJ GRATIS


Sprawdź czy zdasz egzamin!
Nielimitowany darmowy dostęp do testu z Konstytucji. Wypróbuj tryb nauki i egzaminu na komputerze lub smartfonie.