Załóż konto i zaloguj się, aby
korzystać w pełni z serwisu:

Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny – wersja DEMO

przykładowe pytania z testu z Kodeksu karnego

W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany
może bez zgody sądu zmieniać miejsce stałego pobytu
ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących zmiany miejsca stałego pobytu
pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego,

Status rozwiązywanego testu

Tryb rowiązywania:
demo
Pytanie:
1/10