Załóż konto i zaloguj się, aby
korzystać w pełni z serwisu:

Test z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny – wersja DEMO

przykładowe pytania z testu z Kodeksu cywilnego

Ustawa
może mieć moc wsteczną, o ile jest to korzystniejsze dla stron stosunku prawnego
nie może mieć mocy wstecznej
nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu

Status rozwiązywanego testu

Tryb rowiązywania:
demo
Pytanie:
1/10