Kontakt


Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel.: (22) 311 22 22
fax: 33 77 602

NIP: 522-010-50-28
KRS 0000155734, REGON 010178701,
Kapitał zakładowy 88 000,00 zł