FAQ


  1. Czym są Testy prawnicze C.H.Beck?

Serwis Testy prawnicze C.H.Beck powstał z myślą o wszystkich, którzy chcą w elastyczny, systematyczny i skuteczny sposób przygotować się do egzaminów prawniczych oraz zawodowych, a także dla aplikantów poszerzających i utrwalających swoją wiedzę w trakcie aplikacji.

Serwis oferuje testy z ustaw potrzebnych do nauki i dostępny jest zarówno w wersji strony Web, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnych (iOS i Android).

  1. Jak rozwiązywać testy?

Serwis Testy prawnicze C.H.Beck oferuje możliwość dostosowania nauki i rozwiązywania testów do potrzeb użytkownika przez szereg przydatnych funkcji. Można rozwiązywać testy zgodnie z „Planem powtórek”, w dwóch trybach: „Ucz się” oraz „Egzamin”, rozwiązywać testy z błędnie rozwiązanych pytań, czy tworząc własne testy. Opcje te każdy użytkownik może dostosować samodzielnie do własnych wymagań.

  1. Na czym polega „Plan powtórek”?

„Plan powtórek” wskazuje, ile pytań z puli pytań już rozwiązanych, użytkownik powinien powtórzyć w kolejnych dniach. Plan powtórek pozwala na utrwalenie rozwiązanych pytań na zasadzie powtarzania ich w różnym czasie i w różnej częstotliwości. System rozproszonych powtórzeń działa według metody obrazującej krzywą Ebbinghausa. Wielu postrzega ją jako jedną z najbardziej skutecznych metod uczenia się (tzw. powtarzanie za pomocą fiszek).

Użytkownik może samodzielnie wybrać w ustawieniach, z jaką częstotliwością pytania będą przypisywane do Planu powtórek. Jeżeli błędnie rozwiązano pytanie, wróci ono do Planu powtórek następnego dnia.

  1. Jakie są opcje i funkcjonalności przy rozwiązywaniu testów w serwisie Testy prawnicze C.H.Beck?

Rozwiązując testy można wykorzystać „Plan powtórek”, tryby „Ucz się” i „Egzamin”. Można także wybrać kolejność rozwiązywanych pytań oraz ich ilość, co jest istotne przy rozwiązywaniu testów np. z kodeksów.

Dla skuteczniejszej nauki można także rozwiązywać testy tylko z błędnie rozwiązanych pytań lub z pytań jeszcze nieprzerobionych lub także z pytań, które są dla użytkownika najtrudniejsze.

Nie ma problemu z cofnięciem się do poprzedniego pytania w teście albo pominięciem pytania, na które użytkownik nie chce udzielić odpowiedzi.

  1. Czym są tryby „Ucz się” i „Egzamin”?

Tryb „Ucz się” pozwala na rozwiązywanie pytań i jednoczesne sprawdzenie poprawności odpowiedzi na pytania. Ponadto, w trybie „Ucz się” po zaznaczeniu odpowiedzi wyświetla się aktualna podstawa prawna z serwisu Legalis.

Tryb „Egzamin” służy do rozwiązywania pytań w warunkach zbliżonych do egzaminu, dlatego dopiero po rozwiązaniu całego testu wyświetla się informacja o wyniku oraz można podejrzeć pytania, na które użytkownik udzielił prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi.

Po udzieleniu odpowiedzi nie wyświetla się informacja, czy odpowiedź jest prawidłowa, ani nie wyświetla się podstawa prawna.

W trybie „Egzamin” liczony jest także czas rozwiązywania testu – po jego upływie nie ma możliwości dalszego rozwiązywania testu .

  1. Do czego służą statystyki?

Statystyki to podsumowanie nauki i postępów użytkownika przedstawione w formie graficznej. Po każdym rozwiązanym teście wyświetla się podsumowanie wyników oraz opis. Dodatkowo w zakładce „Statystyki” znajdują się informacje o ogólnym postępie nauki, który odzwierciedla poziom rozwiązania wszystkich testów w pakiecie użytkownika.

Użytkownik ma także możliwość sprawdzenia systematyczności nauki. Serwis analizuje i wyświetla informacje o przerobionych przez użytkownika każdego dnia pytaniach.

  1. Co jeśli skończę test przed rozwiązaniem wszystkich pytań?

Pytania rozwiązane, zgodnie z algorytmem, trafią do „Planu powtórek”, a pytania jeszcze nierozwiązane pozostaną w puli pytań nierozwiązywanych. Nie można dokończyć testu później.

  1. Czym jest synchronizacja?

Z serwisu Testy prawnicze C.H.Beck można korzystać zarówno na komputerze, jak i na aplikacjach mobilnych (Andriod, iOS). Dane zapisywane na koncie użytkownika (postępy) po uruchomieniu aplikacji mobilnej lub strony internetowej synchronizują się automatycznie.

Użytkownik nie utraci swoich postępów i może korzystać jednocześnie z serwisu na różnych urządzeniach.

9. Na czym polega punktacja ujemna w Doradcy podatkowym, Księgowym oraz Biegłym rewidencie?

Obliczanie punktów ujemnych dostępne jest w trzech pakietach: Doradcy podatkowym, Księgowym oraz Biegłym rewidencie. Punkty ujemne obliczane są wyłącznie w trybie Egzaminu. Ma to na celu stworzenie praktycznej symulacji egzaminu, podczas której za pytanie, na które udzielono błędnej odpowiedzi otrzymuje się - 1 punkt, za odpowiedź prawidłową +2 punkty, a za pytanie pominięte 0 punktów.